E-learning voor psychiaters (casus psychiatrie)

Wat?

www.casuspsychiatrie.nl een geaccrediteerd klinisch casuïstiek oefenprogramma voor psychiaters ter ondersteuning van hun klinisch management van psychosen bij schizofrenie plus direct mail ter promotie hiervan. Elke 3 maanden een nieuwe casus.

Merken

Aripiprazol (Abilify®) en een atypisch antipsychoticum

Client

BMS Nederland BV

Indicatie

Psychosen voorkomend bij schizofrenie. Aripiprazol heeft een uniek werkingsmechanisme: het is een partiële dopamine D2 receptor-agonist en eveneens een partiële serotonine 5-HT1a-receptor-agonist alsmede een 5HT2a-receptor-antagonist

Doelgroep

Psychiaters in Nederland

Doel

Psychiaters bekend maken met het profiel van Abilify® bij de introductie hiervan in Nederland. Mede in verband met het speciale farmacologische profiel. Vragen die beantwoord worden zijn onder meer:
- Bij welk type patiënt kan dit antipsychoticum het best worden ingezet?
- Welke effecten kunnen worden verwacht?
- Hoe om te gaan met bijwerkingen?

Resultaat

Introductie van Abilify® was succesvol in Nederland en er vond een snelle uptake onder de psychiaters plaats. Het online programma is meer dan 5 jaar gebruikt door psychiaters.