Privacy beleid

Ariez BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ariez BV, Westzijde 22, 1506 EE Zaandam, telefoonnummer +31 75 6429420

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ariez BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
  deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Ariez BV verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of andere publicaties die u wilt ontvangen
 • Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Ariez BV maakt GEEN gebruik van computerprogramma’s of –systemen die geautomatiseerd besluiten nemen
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Ariez BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Voor de hiervoor vermelde doelen worden uw gegevens tot maximaal 2 maanden
na beëindiging van de dienstverlening bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden, uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld Post.nl) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ariez BV blijft verantwoordelijke voor
deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Onze website gebruikt cookies of vergelijkbare technieken zoals javascripts, flashcookies, HTML5-local storage
en web beacons , waarbij gegevens worden geplaatst en/of uitgelezen van u device waarmee u de website
bezoekt, zoals uw computer.

Deze technieken worden gebruikt om:

 • ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert (‘functionele cookies’),
 • het gebruik van de website kunnen meten (‘analytic-cookies’),
 • de inhoud van onze website te delen via social media zoals Facebook (‘social media-cookies’).


Let er op dat social media-netwerken zoals Facebook en Twitter doen aan profiling en tracking van bezoekers.
Door social media-cookies te accepteren kan uw internetgedrag gemonitord worden door deze netwerken.
Hierover hebben wij geen controle.


Uw toestemming voor cookiegebruik

Door akkoord te gaan met dit privacystatement, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies en/of
vergelijkbare technieken, zoals hieronder omschreven:

 • Analytic-cookies: dit zijn cookies van Google Analytics, Google Inc. (domein: google-analytics.com). Het
  doel hiervan betreft het bijhouden van statistieken over het bezoek aan onze website, waaronder
  statistische informatie over het bekijken van een artikel en video’s. De levensduur van deze cookies zijn
  maximaal 2 jaar. Daarbij maken wij in dit kader standaard uw IP-adres onherkenbaar. Voor informatie
  over hoe Google Inc. met uw gegevens omgaat, zie de Beveiligings- en privacyprincipes van
  Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en het Privacybeleid van
  Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. U kunt Google Analytics ook weigeren d.m.v.
  de browser-add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Social media-cookies: dit zijn cookies van verschillende social media platformen. Het doel van deze
  cookies is erop gericht om content van onze website te delen of te ‘liken’. De levensduur van deze
  cookies is doorgaans max. 2 jaar. Het gaat om het gegevensgebruik van de volgende platformen (zie
  ook onderstaande links naar websites voor meer informatie):

  – Facebook Connect, Facebook Inc. (domein: connect.facebook.net / facebook.net). Meer
  informatie: http://www.ghostery.com/apps/facebook_connect. Zie ook: https://nlnl.facebook.com/privacy/explanation.

  – Google Inc. (Google+ Platform). Meer informatie: https://apps.ghostery.com/apps/google+_platform.
  Zie ook: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  – LinkedIn Ireland (domein: linkedin.com / platform.linkedin.com). Meer
  informatie: https://apps.ghostery.com/apps/linkedin_widgets. Zie ook: https://privacy.linkedin.com/.

  – Twitter, Inc. (domein: twitter.com / platform.twitter.com). Meer
  informatie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_button. Zie ook: https://twitter.com/privacy.

 • Overig: Vimeo, Inc. is de online dienstverlener die de video’s op onze website faciliteert. In dit kader kan
  Vimeo cookies of vergelijkbare technieken gebruiken (domein: vimeo.com / vimeocdn.com). Meer
  informatie: https://apps.ghostery.com/apps/Vimeo. Zie ook: https://vimeo.com/privacy.

Ook worden functionele cookies op het domein ariezcommunications.nl gebruikt. Het gaat om cookies die worden geplaatst om
bepaalde lettertypes te tonen, afkomstig van de domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Dit zijn
functionele cookies met geringe privacygevolgen waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bewaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Ariez BV. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw
persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
hebben in een computerbestand over te dragen aan een door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of
bezwaar sturen naar Ariez BV, bij voorkeur per e-mail naar privacy@ariez.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie eerst uw pasfoto, paspoortnummer, burgerservicenummer (BSN) en
MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart/onleesbaar voordat u deze
meestuurt.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Ariez BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ariez BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons
opnemen, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar privacy@ariez.nl.

Websites van derden

Deze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op
de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere websites.
Ariez BV kan niet garanderen dat deze websites van derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan die op die websites worden ingevoerd of door die websites worden verzameld. Voor
meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring op de betreffende websites.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op de website. Wij
raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.