Patiënten ringband Immunotherapie

Wat?

Een ringband met voorlichting over Immunotherapie gemaakt voor mensen met urotheelkanker en niet-kleincellig longkanker die behandeld worden met een vorm van immunotherapie, genaamd atezolizumab. In het Nederlands en in het Frans.

Client

Roche Belgium NV/SA

Indicatie

Longkanker, urotheelkanker

Doelgroep

Mensen met kanker

Doel

Ondersteuning van mensen met deze vormen van kanker tijdens hun behandeling met immunotherapie

Oplossing

Een gedrukte ringband met (wisselbare) informatie over de werking van immunotherapie, uitleg over kanker, een dagboekje, afsprakenkaart, tips voor beter omgaan met kanker, handige adressen. Het ringbandje kan meegenomen worden naar het bezoek aan de behandelend arts om gegevens in te noteren.

Resultaat

Positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van deze patiënten doordat zij in elke fase van hun behandeling optimaal geïnformeerd zijn