e-NTVH

Wat?

Maandelijkse e-Newsletter gerelateerd aan het online platform van het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (NTvH) verzonden vanuit de uitgever Ariez.

Client

Ariez BV

Indicatie

Alle subindicaties binnen de Hematologie

Doelgroep

Hematologen en hemato-oncologen in Nederland

Doel

Aandacht vragen voor de artikelen in de uitgaven van NTvH en traffic genereren naar de NTvH-website en de daar gepubliceerde nascholingsartikelen, educatieve video’s, social interest, actualiteiten, etc.

Resultaat

Openings rates van de e-Newsletters zijn gemiddeld 54-85%