iPad modules (i-detailaids)

Wat?

Een IPad-module in het Frans en Nederlands ten behoeve van de buitendienst om als i-detailaid gebruikt te worden bij bezoeken aan doelgroepspecialisten. De module bestaat uit gemakkelijk navigeerbare Vraag/Antwoord onderdelen over de Radiant-4 studie alsmede twee video’s. Hierin geven twee Belgische specialisten hun visie over het belang van de uitkomsten van deze studie voor het klinisch management van neuroendocriene tumoren.

Merk

Everolimus (Afinitor®)

Client

Novartis Pharma NV/SA

Indicatie

Neuroendocriene tumoren

Doelgroep

Endocrinologen en oncologen

Doel

Resultaten van de Radiant-4 studie 1 op 1 aan specialisten presenteren via de buitendienst waarbij flexibel kan worden ingespeeld op de informatiebehoefte van de arts.