Thrombosis Matters – Nederland

Wat?

Een serie Nederlandstalige e-mail nieuwsbrieven en in print over diepveneuze trombose en longembolie binnen de Oncologie met bijbehorende website www.thrombosismatters.nl (dummy in ontwerpfase)

Client

Bayer Nederland BV

Indicatie

Trombose

Doelgroep

Cardiologen, hematologen en vasculair internisten in Nederland

Doel

Educatie met betrekking tot de positie van rivaroxaban binnen het behandelbeleid van deze indicaties uitgaande van de meest recente data uit klinisch studies, congressen en de internationale literatuur.

Resultaat

Per 2020 is het project gestart; het aantal abonnees groeit gestaag