www.bjmo.be

Wat?

De website van het Engelstalige Belgian Journal of Medical Oncology (BJMO) voor oncologen en radiotherapeuten in België die artikelen uit het tijdschrift zoeken, maar ook met actualiteiten voor andere zorgprofessionals, patiënten en belangstellenden

Client

Ariez BV

Indicatie

Oncologische aandoeningen

Doelgroep

Oncologen, hemato-oncologen, radiotherapeuten en overige internisten werkzaam binnen de oncologie en hemato-oncologie in België alsmede andere zorgprofessionals werkzaam binnen deze vakgebieden, belangstellenden en patiënten. Het tijdschrift is tevens het wetenschappelijk orgaan van de Belgian Society of Medical Oncology (BSMO, beroepsvereniging oncologen in België) en de Belgian Association for Cancer Research (BACR).

Doel

Online na-en bijscholingsplatform voor oncologen en overige specialisten binnen de oncologie. Met tevens een e-newsletter voor consumenten en een voor artsen.

Resultaat

Deze site is in februari 2020 online gegaan en het bezoekersaantal neemt dagelijks toe.