Opinions in Hematology

Wat?

Opinions in Hematologyis een gedrukte serie-uitgave in kleur, bestaande uit 8 pagina’s, waarin na een inleidend artikel, diverse top opinieleiders binnen de hematologie worden geïnterviewd over hun mening met betrekking tot een relevant, actueel medisch thema op hematologisch gebied.

Clienten

Incyte Biosciences en Novartis Pharma

Indicatie

Chronische Myeloide Leukemie (CML)

Doelgroep

Hematologen in Nederland

Doel

Het informeren van hematologen over de nieuwe richtlijn inzake de diagnostiek en behandeling van CML en de interpretatie daarvan in de kliniek.

Oplossing

Binnen deze publicatie van de serie ‘Opinions in Hematology’ plaatsen diverse hematologische opinieleiders de nieuwste richtlijn CML in dagelijkse klinische kaders en geven richting aan de implementatie daarvan.

Resultaat

Een snellere toepassing van de wijzigingen in de richtlijn in de kliniek.